8. května 10, 771 00, Olomouc
+420 585 225 192
sekretariat@akfrysova.cz

Cena

Advokátní kancelář

cena právních služeb:

Odměna za poskytované služby se řídí ustanovením vyhlášky č. 117/ 1996 Sb.  o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)  dle výše tarifní hodnoty za jeden úkon právní služby – mimo smluvní odměna

Smluvní odměnu lze sjednat takto:

  • paušální odměna (pravidelné poskytování právních služeb za měsíční odměnu)
  • podílová odměna (dohodou sjednaná procentuální odměna dle výsledku ve věci)
  • hodinová odměna (dohodnutá smluvní odměna dle odpracovaných hodin v návaznosti na složitost případu) 
  • úkonová odměna (jednorázová odměna za vyřízení věci)

k výše dojednané odměně za právní služby nutno připočíst zákonnou sazbu DPH