8. května 10, 771 00, Olomouc
+420 585 225 192
sekretariat@akfrysova.cz

Obchodní právo

• vedení právní agendy obchodních společností
• právní poradenství v oblasti obchodních společností

Rodinné právo

• rozvod manželství včetně majetkového vypořádání
• společné jmění manželů, změna rozsahu
• zastupování ve věcech péče a výživy nezletilých dětí
• a jiné dle dohody

Obchodní právo

• vedení právní agendy obchodních společností
• právní poradenství v oblasti obchodních společností

Nemovitosti

• kompletní poradenský servis ve věcech převodu nemovitostí
• zastupování před katastrálním úřadem

Občanské právo

• zastupování občanů i právnických osob v řízení před soudy všech stupňů
• právní pomoc při vzniku nároku na náhradu škody

Trestní právo

• vedení obhajoby před orgány činnými v trestním řízení
• zastupování před soudy
• zpracování trestních oznámení
• zastupování poškozených v trestním řízení
•zastupování v řízení o přestupcích

Správa pohledávek

• zastupování v soudním, rozhodčím i exekučním řízení
• komplexní správa pohledávek 

JUDr. Ing. Eva Fryšová

advokát zapsaný v seznamu ČAK pod č. 09218

Mgr. Ing. Zdeněk Fryš

advokát zapsaný v seznamu ČAK pod č. 20714 

Kancelář Olomouc

Adresa:

8. května 451/10, 779 00 Olomouc

Telefon:

+420 585 225 192

GSM:

+420 603 861 272

Otevírací doba:

pondělí: 8,00 – 17,00 hod.
úterý:     8,00 – 15,30 hod.
středa:   8,00 – 16,30 hod.
čtvrtek:  8,00 – 15,30 hod.
pátek:    8,00 – 13,00 hod.