8. května 10, 771 00, Olomouc
+420 585 225 192
sekretariat@akfrysova.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Advokátní kancelář

GDPR

JUDr. Ing. Eva Fryšová, advokát tímto prohlašuje, že se zavazuje chránit osobní údaje svých klientů, zaměstnanců a obchodních partnerů v souladu s ochranou osobních údajů upravenou zejména dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a je připravena informovat výše uvedené o řádném a transparentním způsobu, kterým osobní údaje, jež o nich shromažďuje zpracovává.

Řešení spotřebitelských sporů

Advokát tímto dle zákona č. 634/ 1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů §14 informuje klienty, že subjekterm mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené mezi advokátem a klientem je Česká advokátní komora, IČ: 660 00 777 se sídlem Praha 1, Národní 16 (www.cak.cz).